FYSIOTERAPIAPALVELUT

Fysioterapia

Fysioterapiassa tavoitteena on päästä eroon akuuteista ja pitkäaikaisista oireista sekä ennaltaehkäistä niiden uusiutumista. Yleisimpiä fysioterapiaan hakeutumisen syitä ovat selkäkipu, niskakipu, säteilyoireet käsiin sekä jalkoihin, päänsärky, hartiaoireet, lihaskireys, jäykkyys, tapaturmat, rasitusvammat ja nivelrikko. Pitkittyessään oireet voivat vaikeuttaa työssä sekä arjessa selviytymistä.

Vastaanotolla asiakas huomioidaan kokonaisuutena. Terapeutti pyrkii löytämään kivun tai oireen aiheuttajan, eikä keskity hoitamaan vain oireita. Vastaanotolla asiakasta pyydetään kertomaan hänen tarinansa, ja tehdään tarvittavia tutkimuksia, joiden pohjalta lähdetään yhdessä asiakkaan kanssa laatimaan hänelle sopivin kuntoutuspolku. Kuntoutuspolulla fysioterapeutin tehtävä on edistää asiakkaan terveyttä, liikkumis- ja toimintakykyä sekä auttaa vahvistamaan hänen voimavarojaan kohti parempaa hyvinvointia. Tavoitteena on saada asiakas oivaltamaan, kuinka omaa elämänlaatua on mahdollista itse parantaa. 

Kuntoutujan oma sitoutuminen ja aktiivinen harjoittelu ovat avainasemassa palauttamaan kehon normaalia toimintaa. Terapeuttisen harjoittelun sekä mobilisoinnin, manuaalisen käsittelyn, hieronnan, akupunktion ja faskiakäsittelyn avulla saadaan lievitettyä ja helpotettua oireita sekä ennaltaehkäistyä vaivojen uusiutumista. Asiakas on oman kehonsa paras asiantuntija. Fysioterapiaa voidaan toteuttaa monipuolisesti myös asiakkaan arjessa muun muassa kotona, kuntosalilla, uimahallissa ja ulkona.

Neurologinen fysioterapia,                Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Neurologinen fysioterapia on yksilöllistä ja kokonaisvaltaista kuntoutusta, jonka tavoitteena on edistää toimintakykyä ja tukea kuntoutujan osallistumismahdollisuuksia omassa arjessaan. Taustalla  voi olla erilaisia keskus- ja ääreishermoston sairauksia, kehitysviivästystä, kehitysvamma, lihassairauksia tai tapaturmasta aiheutuneita liikkumis- ja toimintakyvyn haasteita esimerkiksi lihasheikkoutta, liiallista jäykkyyttä tai nivelten yliliikkuvuutta.

Neurologinen fysioterapia perustuu aina yhdessä laadittuihin arkea tukeviin, yksilöllisiin tavoitteisiin, ja fysioterapia etenee yksilöllisen suunnitelman mukaan. Fysioterapiassa tärkeässä osassa on myös kuntoutujan lähiverkoston kanssa tehtävä tiivis yhteistyö. Kuntoutus voi tapahtua kuntoutujan kotona, toimitiloissamme tai muussa arjen ympäristössä. Fysioterapian aloittaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa saa aikaan parhaat tulokset.

Kipufysioterapia

Kipufysioterapia on kipuun ja sen hoitoon erikoistunutta fysioterapiaa. Fysioterapiaan kannattaa hakeutua mikäli kärsii toistuvasta tai pitkäkestoisesta kivusta. Pitkittynyt kipu heikentää jaksamista, liikkumista ja elämänlaatua. Liikkumiseen voi liittyä kivun pelkoa, joka vaikuttaa kaikkeen arjessa toimimiseen. Pitkäjänteisellä fysioterapialla on useimmiten mahdollista helpottaa oireiden hallintaa ja parantaa elämänlaatua.

Kipufysioterapiassa kuntoutumista lähestytään kokonaisvaltaisesti, huomioiden yksilön kaikki kipuun vaikuttavat niin fyysiset, psyykkiset kuin sosiaalisetkin osatekijät. Fysioterapian perusta on vahvistaa kuntoutujan ymmärrystä kivusta ja sen vaikutuksista omaan hyvinvointiin sekä ohjeistaa kuntoutujalle itsehoitokeinoja omaan arkeen. Lisäksi fysioterapiassa voidaan esimerkiksi hyödyntää erilaisia harjoitteita, jotka tukevat kehon tunnistamisessa ja hahmottamisessa, tehdä erilaisia manuaalisia käsittelyjä sekä rentoutus- ja hengitysharjoitteita.

Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia on kehon ja mielen yhteyttä. Sen avulla pyritään vahvistamaan ja tukemaan kuntoutujan liikkumista, toimintakykyä sekä voimavaroja kokonaisvaltaisesti. Psykofyysinen fysioterapia on läsnäoloa, oman kehon kuuntelua ja hengittämistä. Rauhallisessa ympäristössä ohjatut  harjoitukset ja manuaaliset terapiamenetelmät tarjoavat ajatusten, tunteiden ja kehotuntemusten kautta mahdollisuuden kokemukselliseen oppimiseen.

Psykofyysinen fysioterapia pitää sisällään erilaisia rentoutusharjoituksia, tietoisen läsnäolon harjoituksia sekä kehotuntemusharjoituksia. Näiden harjoitusten tavoitteena on oppia olemaan läsnä omassa kehossa. Muutos kehollisessa olotilassa mahdollistaa uusien ajatus- ja toimintamallien muodostumisen, jotka vahvistavat voimavaroja sekä antavat selviytymiskeinoja arjen hallintaan.

Psykofyysinen fysioterapia sopii henkilöille, joilla on esimerkiksi stressiä, unettomuutta, ahdistuneisuutta, pitkittyneitä kiputiloja, toiminnallisia hengityshäiriöitä (esim. ylihengittäminen), kehon tiedostamisen ja hahmottamisen vaikeutta, masennusta tai paniikkioireilua, traumasta aiheutuvia fyysisiä oireita sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamia toimintakykyhäiriöitä.

LymfaterapiaKinesioteippaus

Kinesioteippausta käytetään terapeuttisen harjoittelun tukena sekä kivun lievityksessä. Elastinen ja ihoystävällinen kinesioteippaus lievittää kipua, tukee nivelten toimintaa sekä ohjaa liikettä ja asennonhallintaa. Sitä voidaan käyttää myös apuna turvotuksen vähentämiseen lymfakiertoa edistämällä. Kinesioteippauksella voidaan edesauttaa lihaksen rentoutumista tai vastaavasti aktivointia. Sitä voidaan hyödyntää myös nivelen tai lihaksen optimaalisen toiminnallisuuden.

Allasterapia

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen allasterapia


Allasterapialla tarkoitetaan vedessä tapahtuvaa fysioterapiaa, jossa terapian osana hyödynnetään veden terapeuttisia vaikutuksia. Veden ominaisuuksien ansiosta liikkuminen on keveämpää, mutta vesi antaa myös vastusta liikkeille ja haastaa koko kehoa. Vesi rentouttaa ja usein vähentää lihasten jäykkyyttä sekä toimii tehokkaana kivun lievittäjänä. Allasterapiassa fysioterapeutit ohjaavat asiakasta harjoitteisiin hyödyntäen mahdollisesti erilaisia apuvälineitä. Vesiliikunta on myös erinomaista kuntoliikuntaa. 

Veden ansiosta allasterapiassa on mahdollista liikkua tavoilla, jotka eivät välttämättä muutoin asiakkaalta onnistuisi. Allasterapiasta hyötyvät erityisesti asiakkaat, joilla on neurologisia sairauksia, kuten MS-tauti, erilaisia lihasheikkouksia tai nivelten kiputiloja. Allasterapia on mainio kuntoutusmuoto myös tekonivelleikkausten jälkeen tai ikääntyneille tasapainon ja koordinaation harjoittamiseen. 

Akupunktio

Akupunktio on hoitomenetelmä, jossa kipua hoidetaan kehon akupunktiopisteiden kautta. Hoitoa on mahdollista antaa akupunktioneuloin ja sormipainalluksin. 

Akupunktio soveltuu parhaiten kipujen lievittämiseen. Hoidon kohteena ovat yleensä tuki- ja liikuntaelimistössä esiintyvät oireet: päänsärky, niska- ja hartialihasten kivut, nivelrikon säryt tai selkävaivat. Myös migreenin ja ääreishermostoperäisten kipujen hoidossa akupunktiosta voi olla hyötyä.


— OLEMME TÄÄLLÄ SINUA VARTEN—

Mikäli sinulla heräsi kysymyksiä tai ajatuksia palveluistamme, otathan yhteyttä, autamme mielellämme ja kerromme lisää palveluistamme!